BBC: Treòir/Voar/Virr @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6204498 Tha còrr is 80 sgoil à eileanan na h-Alba air a thighinn còmhla airson pròiseact ealain mòr air a stiùireadh le Fèisean nan Gàidheal.

BBC: Naidheachdan 11:00m @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6203394 Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan 11:00m, le clàr-fuaime na chois.

BBC: Fear-coiseachd air crìoch a chur air a dhùbhlan @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6203944 Thill fear-coiseachd a bha air chall fad trì là an-uiridh faisg air Beinn Mac Duibh a dh'Alba 'son crìoch a chur air a thuras.

BBC: Taic ga sireadh gus fear a bhàsaich ainmeachadh @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6203394 Tha na Poilis ag iarraidh taic ann a bhith ag ainmeachadh fear a fhuaireas marbh ann an Lochan beag an ear air Ceann Loch Lìobhainn.

BBC: Chan fhaighear guga am-bliadhna @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6203394 Cha bhi muinntir Nis ann an Leòdhas ri sealg a' ghuga am-bliadhna.

BBC: Litir do Luchd-ionnsachaidh 1198 @gaidhlig bbc.co.uk/programmes/m0018wv4 Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 1198. Roddy Maclean reads this week's letter for Gàidhlig learners.

BBC: An Litir Bheag 894 @gaidhlig bbc.co.uk/programmes/m0018wv0 Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 894. This week's short letter for Gàidhlig learners.

BBC: Derek MacAoidh le sùil air dè tha a' tachairt aig farpais teanas Wimbledon, geamannan lìog san iomain, an Tour de France agus @gaidhlig bbc.co.uk/programmes/p0cjhnzq geama càirdeil ball-coise eadar Clach agus sgioba WIIGA ann an Inbhir Nis.

BBC: Fasan agus an Àrainneachd @gaidhlig bbc.co.uk/programmes/p0cj53cs Tha Anndra MacFhionghain a' beachdachadh air a' bhuaidh a tha gnìomhachas an fhasain a' toirt air an àrainneachd.

BBC: MG ALBA: "Cruaidh-fheum a-nis air maoineachadh ceart" @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6200698 Tha cruaidh-fheum air barrachd maoineachaidh ma tha na meadhanan Gàidhlig gu bhith maireann, a rèir MG ALBA.

BBC: Naidheachdan 11.00m @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6201143 Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan 11:00m, le clàr-fuaime na chois.

BBC: Dìth taigheadais "na chunnart do bheatha nan eilean" @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6200698 Tha dragh ann gu bheil dòigh-beatha nan Eilean Siar ann an cunnart ma leanas àireamhan mòra de dhaoine òga a' fàgail nan eilean ri linn gainneid thaighean.

BBC: Plana ùr do sheirbheisean màthaireil @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6200698 Cuiridh NHS Roinn a' Mhonaidh plana air beulaibh Riaghaltas na h-Alba le mìneachadh air mar a thèid seirbheisean màthaireil a thoirt seachad ann am Moireibh.

BBC: Cùram a' Bhugha Mhòir ga chàineadh @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6200698 Chaidh an ìre de chùram ann an dachaigh a' Bhugha Mhòir ann am Port Rìgh a chàineadh le Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim.

BBC: Cùrsa mu Eich Èirisgeigh @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6200430 Cùrsa còig latha mu mar a tha Eich Èirisgeigh a' tighinn beò gu nàdarra.

BBC: Barrachd dàil air seirbheisean adhair Bharraigh @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6200430 Dhùblaich an àireamh sheirbheisean adhair a chaidh a chur dheth no air an deach dàil a chur ann am Barraigh ri linn droch shìde sa bhliadhna mu dheireadh.

BBC: Amharas gun robhar a' dreidseadh ann an sgìre ghlèidhte aig muir @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6199606 Thòisich sgrùdadh air casaidean gun robh dreidseadh a' dol ann an sgìre-mhara ghlèidhte far chosta iar-thuath na h-Alba.

BBC: Sgìre smachdachaidh ga h-aontachadh am Bàideanach @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6199226 Dh'aontaich comhairlichean na Gaidhealtachd sgìre smachdachaidh mhàil ghoirid a stèidheachadh am Bàideanach is Srath Spè.

BBC: Naidheachdan 11:00m @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6199606 Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan 11:00m, le clàr-fuaime na chois.

BBC: Calum Dòmhnallach a’ còmhradh ri Joe MacNìll, @gaidhlig bbc.co.uk/programmes/p0chr4n7 manaidsear Saints an Iochdair, mu farpaisean ball-coise Uibhist is Bharraigh

Show older
Glasgow.social

A place for communities in and around Glasgow, Scotland.